Followers အားေပးသူမ်ား အထူး အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

က်ေနာ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႔ စာေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေဝပါသည္.....

ရွာၾကည္႔ပါ

Loading...

Sunday, March 24, 2013

မေလးရွား သတင္း

 
မေလးရွား အီပိို့ျမိဳ႕ တစ္ေနရာ
ည၁၂:ooရီေလာက္မွာ
အလုပ္ကျပန္လာျပီးေနာက္
ေရမိုး ခ်ဳးီကာ အေပါထပ္ခန္း
တြင္ အနားယူေနေသာ
ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္
ကို ေအာက္က တခါးဖြင့္ ဝင္
ရင္း ေျခေထာက္ နွစ္ဖက္လုးံကို
... ခုတ္ျဖတ္ သြားခဲ႕တယ။္
ေနာက္ပိုင္ သူ့ သငယ္ခ်င္း
လာျပီးေတေတြ႕သြားတဲ႕ေနာက္ပိုင္း
မွာ 999ကိုဖုန္းဆက္ ျပီး
ရဲမ်ား ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ရဲမ်ား
အကူညီျဖင့္ နီးစပ္ရာ ေဆးရုံသို့
အျမန္ဆုးံ ပို့ေပး ခဲ႕ပါတယ္။
အခုရင္ ခံရသူ အမ်ဳီးသားဟာ
ေဆးရုံမွာ ေဆးကု သမူခံယူေနပါတယ္။
ခုတ္ ခံရသူေျပာျပခ်က္ ရခုတ္သူမ်ား ထဲတြင္ မေလး
နဲ႕ ရုီဟင္ဂ်ာ ကုလားမ်ား ပါဝင္ျပီး
ထင္ရသည္မွာ မေလးတြင္းရွီ
မူစလင္မ်ားနဲ႔ ရုီဟင္ဂ်ာ ကုလား
ေတြ ေပါင္းျပီး လုပ္ျကံ ေနေျကာင္း
ကို မေလး အရာရွီမ်ားက လိုက္လံ
စုံစမ္း ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီသတင္းနဲ႕တိုက္တိုက္
ဆိုင္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ ညီဝမး္ကြဲ
သူကေတာ့ Ipohျမိဳ့ ရဲ႕D''Gardan
ေနာက္ရပ္ကြက္မွာေနတာပါ
အလုုပ္ျပန္လာတာ ေရေတာင္မခ်ဳးီး
ရေသးပါဘူး အိမ္ေရာက္လို့ ခဏပဲ
ရွိပါေသးတယ္ ။
ဆိုတာန့ဲ႕ပဲ မေလးနဲ႕ ဘဂၤလီကုလား
လို့ ယူဆရတဲ႕ လူေျခာက္ေယာက္
ေလာက္ အိမ္ေပါ တက္လာျပီး
''မင္းကျမန္မာလား''လို့ ေမးခဲ႕ပါ
တယ္။ဒါနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္ ညီက
''ငါျမန္မာမဟုတ္ဘူး ထိုင္း''လိ့ု
မေလးလိုေျပာမွ'' ျမန္မာဆို ရင္
အကုန္သတ္မယ္ ''လိုေျပာျပီး
ေအာက္ကို ဆင္းခ်သြားျကပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ညီက အဲဒါကို ျပန္ေျပာရင္း ကြ်န္ေတာ္တို့မွာ
ေတာ္ေတာ္ ကို စိတ္ပူရျပီး
မေလး အစိုးရရဲ႕ ရုီဟင္ဂ်ာ(ေခါ)
ဘဂၤလီလူမ်ဳီးေတြ ေပါ အေရးေပး
ပုံကို ေျကာက္ရျပီး ေနာင္ တြင္
ဘယ္ေနရာ မဆို သတိ့နင္ေနထိုင္
စည္းစည္းလုးံလုးံေနထိုင္ သင္ပါေျကာင့္ ကို က်ေနာ္ က
ေမာင္နွမ ခ်င္းစာနာစြာျဖင့္
ေရး သား ေပးလိုက္ပါတယ္။
တစ္ကယ္ အမွန္ျဖစ္ေျကာင္း
ကိုကို ငါသူငယ္ခ်င္းမ်ား ဖတ္ျပီးရင္ ျဖန္ေပးဖို့ မေမ့ ျကပါနဲ႕
အားလုးံေသာ မေလးေရာက္ ေရြွ
ျမန္မာမ်ား က်န္းမာျကပါေစ။့
CREDIT;အမည္ကတရုတ္လုိေရးထားတဲ့အတြက္ ထည့္မေရးလုိက္ေတာ့ပါဘူး
မူရင္းအတိုင္းကူယူေဖာ္ျပျခင္းပါ

No comments:

Post a Comment

သူငယ္ခ်င္းေပးသြားတဲ႔ Comment ေတြကို စီစစ္ၿပီးေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင္႔ အခုခ်က္ခ်င္း ေပၚလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တေခါက္ေရာက္ရင္ blogg ၏ ဘယ္ဖက္ဆိုက္ ေအာက္ဆံုးတြင္ ၾကည္႔ၾကည္႔ပါ။သင္႔ရဲ႕Comment ေတြကို ျမင္နိုင္ပါသည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...